ข่าวเด็กล่าสุด

ไฟเซอร์ฝาแดง สำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน-4 ปี

ไฟเซอร์ฝาแดง สำหรับเด็กเล็ก 6 เดือน-4 ปี มีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง

ไฟเซอร์ฝาสีแดงเป็นวัคซีนประเภทเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ที่ก่อนหน้าวัคซีนโควิดไฟเซอร์นี้ได้นำมาใช้กับประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะในเด็กอายุ 5-11 ปี ที่ได้รับวัคซีนโควิดไฟเซอร์ฝาสีส้ม วัตถุประสงค์เพื่อลดความรุนแรงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 และในปีนี้เองที่วัคซีนโควิดไฟเซอร์จะได้นำมาใช้กับเด็กเล็กวัยทารก 6 เดือน ถึง 4 ปีเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ดังนั้นพ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรรู้จักวัคซีนโควิดไฟเซอร์ฝาสีแดงนี้ก่อนจะพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีน

ไฟเซอร์ฝาสีแดง คืออะไร
ไฟเซอร์ฝาสีแดง ถูกเรียกในอีกหลายชื่อ เช่น ไฟเซอร์ฝาสีแดงเข้ม หรือ ไฟเซอร์ฝาสีม่วงแดง เป็นวัคซีนป้องกันความรุนแรงของการติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 มีชื่อทางการค้าว่า Comimaty เป็นวัคซีนประเภท mRNA กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี วิจัยจากการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาและยุโรปพบว่ามีประสิทธิภาพสูงมาก

วัคซีนโควิดไฟเซอร์ฝาสีแดงที่ฉีดให้แก่เด็กเล็กวัย 6 เดือนถึง 4 ปีนี้ จะฉีดทั้งหมด 3 เข็ม เข็มละ 0.2 ซีซี หรือ 3 ไมโครกรัม

ผลข้างเคียงวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดง
จากการศึกษาการฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ในต่างประเทศ ไม่พบอาการแทรกซ้อนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต จึงถือว่าปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก และลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะ MIS-C จากการติดเชื้อโควิด-19 ด้วย

ข่าวเด็กวันนี้

เมื่ออ้างอิงจากผลข้างเคียงของไฟเซอร์ฝาสีส้มที่ฉีดให้กับเด็กวัย 5-11 ปีนั้น อาการข้างเคียงที่พบบ่อยคือ

  • ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด
  • คลื่นไส้
  • ปวดหัว
  • ปวดกล้ามเนื้อ
  • มีไข้
  • หนาวสั่น
  • อ่อนเพลีย
  • ปวดข้อ
  • มีผื่น

ข้อห้ามสำหรับการใช้วัคซีน คือ ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการแพ้วัคซีนรุนแรงหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครั้งก่อน หรือมีประวัติแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน และห้ามนำวัคซีนผู้ใหญ่ หรือวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีอื่นๆ มาเจือจาง เพื่อป้องกันการให้วัคซีนที่ผิดพลาด

ติดโควิดแล้วควรเว้นการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีแดงกี่เดือน
หากเด็กเคยมีประวัติติดเชื้อโควิด-19 มาก่อนแล้ว ควรเว้นระยะ 3 เดือน ก่อนฉีดวัคซีนโควิดไฟเซอร์ฝาสีแดง

วัคซีนโควิดไฟเซอร์ฝาสีแดง 6 เดือน ถึง 4 ปี ควรเว้นระยะเท่าไร
การเข้ารับวัคซีนโควิดไฟเซอร์ฝาสีแดง สำหรับเด็กที่ไม่เคยรับเชื้อและไม่เคยติดเชื้อโควิด เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 เว้น 4 สัปดาห์ ส่วนเข็มที่ 3 เว้นห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลา 8 สัปดาห์

ส่วนเข็มกระตุ้น (Booster Doses) ปีต่อๆ ไปต้องฉีดวัคซีนโควิดต่อหรือไม่นั้น ต้องติดตามข่าวสารจากสาธารณสุขต่อไป

ช่วงกลางเดือนตุลาคม 2565 โรงพยาบาลต่างๆ เริ่มได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิดไฟเซอร์ฝาสีแดงแล้ว หากผู้ปกครองสนใจให้บุตรหลานได้รับวัคซีนโควิดชนิดนี้ก็ติดต่อสอบถามกับสาธารณสุขจังหวัดใกล้บ้าน