อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคนที่ 10 กษัตริย์โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

อันวาร์ อิบราฮิม นาย…