ปี 2566 เปิดหวูดได้แน่ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพู

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ…